Trường Sao Mai, Đà Nẵng (1959 - 1975)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Trường thành lập năm 1959, có một dãy lầu ba tầng (dành cho trung học). Dãy nhà trệt (dành cho tiểu học). Hiện trường đã đổi thành trường PTTH Trần Phú.


 
Ảnh từ các cựu học sinh của trường
Xin chân thành cảm ơn các anh chị!