Trường Trung học Nguyễn Thái Học, TP.HCM (niên khóa 1984 - 1990)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Trường Trung học Nguyễn Thái Học thuộc quận 1, TPHCM 
Ảnh được chia sẻ từ cô Minh Hương (giáo viên nhà trường),
chị Thu Hằng, Uyên Linh (cựu học sinh của trường)
Xin chân thành cảm ơn mọi người!