Trường Trung học Quang Trung, Bình Định (1970 - 1974)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Trường Trung học Quang Trung, hay còn gọi là trường Trung học Quang Trung Bình Khê, thuộc tỉnh Bình Định.


Toàn cảnh trườngNăm 1970

Năm 19721973 - 1974


 
Ảnh từ web cựu học sinh Trung Học Quang Trung - Bình Khê (tỉnh Bình Định)
Xin chân thành cảm ơn các anh chị!