Trường trung học Thọ Nhân, Đà Nẵng (1949 - 1975)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Trường trung học Thọ Nhân (còn gọi là Thọ Nhơn), là trường dành cho học sinh người Hoa ở Đà Nẵng, được thành lập khá sớm, khóa đầu tiên tốt nghiệp năm 1949. Sau giải phóng 1975, đổi thành trường cấp 3 phổ thông Thọ Nhơn, hiện nay là trường THCS Trần Hưng Đạo


 
Hình ảnh từ các cựu học sinh của trường ,
Xin chân thành cảm ơn các anh chị!