Về thăm lại trường cấp hai Dân Chủ (Xuân 2002)

DS Bài Viết

Tác Giả:

Trường Trung học cơ sở Dân Chủ thuộc xã Dân Chủ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình


Năm lớp 12 (2002), cùng các bạn về trường cấp hai họp lớpChụp hình trên tán cây bàng trong sân trường

 
Nguyễn Đương