Thơ thiếu nhi xưa

Tập thơ : Đội nón cho cây (1985)

Tập thơ : Đội nón cho cây (1985)

NXB: Hội văn nghệ Kiên Giang

Năm XB: 1985

06-02-2024 02:55:56

Tập thơ : Cốc mò cò xơi (2003)

Tập thơ : Cốc mò cò xơi (2003)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 2003

06-02-2024 02:55:54

Tập thơ : Chú ngựa mã sao (1979)

Tập thơ : Chú ngựa mã sao (1979)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1979

06-02-2024 02:55:52

Tập thơ : Chú ngựa bay (1968)

Tập thơ : Chú ngựa bay (1968)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1968

06-02-2024 02:55:49

Tập thơ : Chú bò tìm bạn (1970)

Tập thơ : Chú bò tìm bạn (1970)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1970

06-02-2024 02:55:47

Tập thơ : Cây chăm làm (1982)

Tập thơ : Cây chăm làm (1982)

NXB: NXB Đồng Nai

Năm XB: 1982

06-02-2024 02:55:45

Tập thơ : Cá bơi trong mặt trời (1983)

Tập thơ : Cá bơi trong mặt trời (1983)

NXB: Ban văn hóa thông tin Thạnh Trị - Hậu Giang

Năm XB: 1983

06-02-2024 02:55:42

Tập thơ : Bóng mây (1978)

Tập thơ : Bóng mây (1978)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1978

06-02-2024 02:55:40

Tập thơ - Chim gõ kiến

Tập thơ - Chim gõ kiến

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1972

06-02-2024 02:55:24