Bác Ba Phi (2 tập - 1998)

Truyện cười dân gian

Tập 1

NXB: NXB Mũi Cà Mau

Năm XB: 1998

Tập 2

NXB: NXB Mũi Cà Mau

Năm XB: 1998