Jack - Bác sỹ quái dị (32 tập)

Truyện tranh Nhật Bản

Tập 1

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 2002

Tập 2

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 2002