Siêu nhân Việt Nam

Truyện tranh khoa học giả tưởng Việt Nam

Chó Laika trở về

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Phá đường dây buôn người

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Trong lòng rắn độc

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Kẻ buôn lậu rô bốt

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Bạo chúa Mộc Tinh

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Chú chó biết nói

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Đêm Ai Cập

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Bí mật dãy Trường Sơn

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Miền đất chết

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Người máy cứu nạn

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Ngón đòn bí hiểm

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Anh em sinh đôi

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Lâu đài trong rừng thẳm

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Lật mặt tên phản loạn

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Kho vàng trên mặt trăng

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Bọn khủng bố Hỏa tinh

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Quái vật sao Bắc Đẩu

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Người thay đổi quá khứ

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Chiếc sừng trắng

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Tên cướp liên hành tinh

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997