Thơ thiếu nhi xưa

Tập thơ - Chim gõ kiến

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1972

Tập thơ : Bóng mây (1978)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1978

Tập thơ : Cá bơi trong mặt trời (1983)

NXB: Ban văn hóa thông tin Thạnh Trị - Hậu Giang

Năm XB: 1983

Tập thơ : Cây chăm làm (1982)

NXB: NXB Đồng Nai

Năm XB: 1982

Tập thơ : Chú bò tìm bạn (1970)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1970

Tập thơ : Chú ngựa bay (1968)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1968

Tập thơ : Chú ngựa mã sao (1979)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1979

Tập thơ : Cốc mò cò xơi (2003)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 2003

Tập thơ : Đội nón cho cây (1985)

NXB: Hội văn nghệ Kiên Giang

Năm XB: 1985

Tập thơ : Đôi tai mèo (1975)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1975

Tập thơ : Hai bàn tay em (1969)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1969

Tập thơ : Hoa mười giờ (1970)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1970

Tập thơ : Hương cốm (1975)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1975

Tập thơ : Mầm bé (1974)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1974

Tập thơ : Măng tre (1971)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1971

Tập thơ : Sen lên (1985)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1985

Tập thơ : Thơ viết cho con (1974)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1974

Tập thơ : Tiếng hót (1970)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1970

Tập thơ : Trang sách trung thu (1970)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1970

Tập thơ : Trâu lá đa (1975)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1975