Bản scan sách văn học miền Bắc xưa

Vườn hồng (Tập thơ 1961)

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1961

Tiếng hát mùa xuân (Tập thơ - ca dao 1961)

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1961

Bà mẹ Hiền Lương (Tập thơ - 1957)

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1957

Lòng mẹ (Tập thơ - 1977)

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1977

Chuyện một vùng quê (Tập truyện ngắn - 1976)

NXB: NXB Hội nhà văn Thái Bình

Năm XB: 1976

Anh thợ tài hoa (tập truyện ngắn 1984)

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1984

Bác để lại (Tập thơ - 1972)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1972

Bạn tôi (tập truyện ngắn - 1974)

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1974

Bên cửa sổ máy bay (tập thơ - 1985)

NXB: NXB Tác phẩm mới

Năm XB: 1985

Bốn mùa hoa (tập thơ - 1975)

NXB: NXB Việt Bắc

Năm XB: 1975

Chân trời xa (tập truyện ký - 1977)

NXB: NXB Phụ nữ

Năm XB: 1977

Đất ta dậy rồi (tập truyện - 1972)

NXB: NXB Phổ thông

Năm XB: 1972

Đầu súng trăng treo (tập thơ - 1966)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1966

Đổi đời (tập hồi ký - 1964)

NXB: NXB Thanh niên

Năm XB: 1964

Dòng sông (tập truyện ngắn - 1974)

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1974

Dòng than mới (tập truyện ngắn 1969)

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1969

Đường chúng ta đi (tập thơ - 1962)

NXB: NXB Văn học

Năm XB: 1962

Gió và lửa (tập thơ - 1982)

NXB: NXB Lao Động

Năm XB: 1982

Hãy nhớ lấy lời tôi (1964)

NXB: NXB Thanh niên

Năm XB: 1964

Lục súc mới tranh công (1956)

NXB: Vụ thông tin đại chúng xuất bản

Năm XB: 1956