Truyện Tranh

Bác Ba Phi (2 tập - 1998)

NXB: NXB Mũi Cà Mau

Năm XB: 1998

Chúa sơn lâm (5 tập - 1995)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Ô Long viện (12 tập)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 2010

Quyền vương Tinawa (15 tập - 1999)

NXB: NXB Tổng hợp Đồng Nai

Năm XB: 1999

Asari tinh nghịch (100 tập)

NXB: NXB Văn hóa thông tin

Năm XB: 2003

Anh em hồ lô (6 tập)

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1992

Phong Thần (32 tập)

NXB: NXB Long An

Năm XB: 1991

Tinh Võ môn (10 tập)

NXB: NXB Thanh niên

Năm XB: 1999

Jack - Bác sỹ quái dị (32 tập)

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 2002

Nhóc Maruko

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1997

7 Viên ngọc rồng (67 tập)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Dấu ấn Rồng thiêng (bộ 2-35 tập)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1998

Dấu ấn Rồng thiêng (bộ 1 - 59 tập)

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1996

Siêu nhân Việt Nam

NXB: NXB Mỹ thuật

Năm XB: 1997

Yaiba (27 tập)

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 2001

Thám tử lừng danh

NXB: NXB Kim Đồng

Năm XB: 1995

Mami cô bé siêu phàm

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1998

Cuốn từ điển kỳ bí (1998)

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 1998

Bác sỹ Kazu

NXB: NXB Trẻ

Năm XB: 2001

Tiểu hòa thượng

NXB: NXB Mỹ Thuật

Năm XB: 1998